Syarat Perkhidmatan dan Perjanjian untuk Pengiklan & Penerbit

DI MANA, FroggyAds.com (FroggyAds) adalah sebuah syarikat yang berlokasi dan berdaftar di Denmark dan terlibat dalam perniagaan menyediakan iklan paparan melalui FroggyAds.com. FroggyAds.com dimiliki dan dikendalikan oleh FroggyAds.

DI MANA, "" penerbit "," pengiklan "" dan "" penerbit "," pengiklan "", "pengiklan" "ingin berpartisipasi dalam jaringan iklan display melalui FroggyAds.com

Perjanjian ini akan mengatur penyertaan dalam Rangkaian Iklan Paparan (Program) yang ditawarkan oleh FroggyAds.com. Dengan menyertai Program ini, anda akan dianggap telah bersetuju dengan Terma dan Syarat ini.

"Penerbit", "pengiklan" mesti mematuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.

Kelayakan; Kuasa
"Penerbit", "pengiklan" menyatakan dan menjamin bahawa mereka (i) berumur sekurang-kurangnya lapan belas (18) tahun dan / atau (ii) sebaliknya diakui dapat membentuk kontrak yang mengikat secara sah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Jika "penerbit", "pengiklan" adalah entitas korporat, "penerbit", "pengiklan" menyatakan dan menjamin bahawa mereka memiliki wewenang hukum untuk mengikat entitas korporat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian ini, dalam hal ini syarat " anda "," anda "atau" Pengguna "akan merujuk kepada entiti korporat tersebut. Sekiranya, setelah anda menerima Perjanjian ini, FroggyAds mendapati bahawa "penerbit", "pengiklan" tidak mempunyai kewenangan undang-undang untuk mengikat entiti korporat tersebut, "penerbit", "pengiklan" akan secara peribadi bertanggung jawab atas kewajiban yang terkandung dalam Perjanjian ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kewajipan pembayaran. FroggyAds tidak akan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerosakan yang disebabkan oleh pergantungan FroggyAds pada sebarang arahan, notis, dokumen atau komunikasi yang dipercayai oleh FroggyAds sebagai asli dan berasal dari wakil yang sah dari "penerbit", entiti korporat "pengiklan". Sekiranya terdapat keraguan yang munasabah mengenai kesahihan arahan, notis, dokumen atau komunikasi tersebut, FroggyAds berhak (tetapi tidak bertanggungjawab) untuk meminta pengesahan tambahan.

Pembayaran Terma:
Pembayaran akan dihantar dua minggu sekali. "Penerbit", "pengiklan" harus masuk ke akaun mereka untuk meminta pembayaran. Sekiranya "penerbit", "pengiklan" meminta pembayaran dibuat melalui sumber pembayaran pihak ketiga seperti PayPal (Pembayaran Minimum: $ 100) atau Wire Transfer (Pembayaran Minimum: $ 500), jumlah pembayaran minimum akan ditentukan oleh pihak ketiga tersebut sumber pembayaran. FroggyAds berhak untuk menahan pembayaran dari "penerbit", "pengiklan" jika melanggar salah satu syarat dan ketentuan yang dinyatakan di sini.

Penyertaan:
FroggyAds mempunyai budi bicara mutlak mengenai sama ada ia menerima pemohon atau laman web tertentu untuk penyertaan dalam Program. Laman web berikut TIDAK dibenarkan mengambil bahagian dalam Program kami:

 • Mana-mana laman web yang menyalahi undang-undang di Amerika Syarikat atau Denmark
 • Laman web yang memaparkan pornografi kanak-kanak, haiwan atau mengandungi pautan ke kandungan tersebut
 • Laman web fitnah atau fitnah
 • Laman web yang mengandungi cetak rompak perisian
 • Laman web yang mengandungi, mengarahkan atau menerangkan segala bentuk kegiatan haram termasuk tetapi tidak terhad kepada pembuatan bom, penggodaman atau phreaking
 • Laman web dengan paparan keganasan yang tidak wajar; bahasa lucah atau lucah; kandungan kasar dan / atau kandungan yang menyokong atau mengancam bahaya fizikal
 • Laman web yang mempromosikan sebarang jenis perbalahan berdasarkan ras, politik, etnik, agama, jantina atau seksualiti
 • Laman web yang mengambil bahagian dalam atau menghantar catatan kumpulan berita atau e-mel yang tidak diminta
 • Laman web yang mempromosikan apa-apa jenis bahan haram, peralatan dan / atau aktiviti
 • Laman web yang mempunyai nasihat pelaburan yang tidak sah, palsu atau menipu dan / atau peluang menjana wang
 • Laman web dengan jenis kandungan yang dianggap tidak wajar atau tidak wajar oleh masyarakat umum
 • Laman web menyebarkan virus atau memanfaatkan kelemahan penyemak imbas web
 • Kemas kini kilat
 • Muat turun / Main Sekarang
 • Strim Sekarang
 • Kemas kini Penyemak Imbas
 • Iklan Virus yang mengelirukan
 • Peningkatan Pemain Media
 • Bar alat
 • Download Software

Adalah "penerbit", "pengiklan" satu-satunya tanggungjawab untuk menjaga kandungan yang dapat diterima seperti yang dijelaskan dalam Perjanjian ini. Setiap pelanggaran peraturan ini akan mengakibatkan penghapusan "penerbit", "pengiklan" dari Program, pembatalan akaun anda dan pembayaran anda akan terbatal. FroggyAds tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap isi iklan "penerbit", "pengiklan".

"Penerbit", "pengiklan" tidak boleh meningkatkan jumlah lalu lintas secara buatan dengan menggunakan perangkat, program atau robot apa pun. Selain itu, "penerbit", "pengiklan" tidak boleh menyalahgunakan kod iklan FroggyAds untuk mempengaruhi pendapatan "penerbit", "pengiklan" berdasarkan Perjanjian ini.

Setiap "penerbit", "pengiklan" hanya dapat menyimpan satu akun dengan FroggyAds. "Penerbit", "pengiklan" mungkin memiliki lebih dari satu URL di akun mereka, yang masing-masing harus diserahkan untuk ditinjau sebelum meletakkan kod iklan di setiap situs.

Penempatan Kod
Kod iklan FroggyAds tidak boleh diubah dari format asalnya tanpa persetujuan bertulis dari FroggyAds terlebih dahulu. "Penerbit", "pengiklan" setuju untuk menggunakan kod iklan yang disediakan oleh FroggyAds tidak lebih dari sekali per paparan halaman. Kod iklan hanya boleh muncul di URL root yang telah ditinjau dan diterima oleh FroggyAds untuk penyertaan dalam Program. Kod iklan tidak boleh diletakkan dalam mesej e-mel.

Pelaporan Data:
FroggyAds adalah pemilik tunggal semua laman web, kempen dan data pengguna web agregat yang dikumpulkan oleh FroggyAds. FroggyAds juga bertanggungjawab untuk mengumpulkan tayangan dan statistik geografi. "Penerbit", "pengiklan" hanya dapat mengakses data kempen yang dikumpulkan melalui penggunaan inventori mereka.

Hubungi Maklumat:
"Penerbit", "pengiklan" setuju untuk tidak meningkatkan jumlah lalu lintas secara buatan dengan menggunakan program, skrip, peranti atau dengan cara lain. FroggyAds akan mengaudit lalu lintas setiap "penerbit", "pengiklan" setiap hari. Jika "penerbit", "pengiklan" menghasilkan atau melakukan statistik penipuan "penerbit", "pengiklan" akan menghapus akun mereka secara permanen dari Program kami dan "penerbit", "pengiklan" tidak akan diberi kompensasi untuk lalu lintas penipuan tersebut. Selain itu, FroggyAds berhak untuk mendaftarkan kegiatan penipuan oleh "penerbit", "pengiklan" dalam pangkalan data penipuan rangkaian iklan global untuk digunakan oleh rangkaian iklan lain. Muat semula halaman yang berlebihan atau penyalahgunaan sistem kami yang lain dapat mengakibatkan FroggyAds melakukan tindakan hukum terhadap "penerbit", "pengiklan".

Pembuangan dari Program:
Untuk melindungi pelanggan dan pihak ketiga kami dari sebarang bentuk aktiviti penipuan, FroggyAds boleh, mengikut budi bicara kami, menghentikan sebarang akaun yang kami yakini melanggar salah satu peraturan kami atau yang mempunyai nisbah penukaran yang sangat rendah. Kami berhak untuk meminta log pelayan dari "penerbit", "pengiklan" untuk penyelidikan. Sekiranya tidak berlaku persetujuan antara FroggyAds dan "penerbit", "pengiklan" mengenai kegiatan penipuan, keputusan FroggyAds adalah yang muktamad. Apa-apa akaun yang telah dibatalkan kerana aktiviti penipuan atau kerana nisbah penukaran rendah tidak akan menerima pembayaran. Dalam kasus di mana penipuan telah terjadi dan pembayaran telah dilakukan, FroggyAds dapat mengambil tindakan hukum terhadap "penerbit", "pengiklan" di samping menutup akun.

"Penerbit", "pengiklan" yang melanggar Syarat dan Ketentuan yang dinyatakan di sini akan segera dinonaktifkan. FroggyAds dapat menonaktifkan "penerbit", "pengiklan" tanpa pemberitahuan sebelumnya, walaupun setiap usaha akan dilakukan untuk memberitahu "penerbit", "pengiklan" yang dinonaktifkan melalui alamat e-mel yang diberikan oleh "penerbit", "pengiklan".

Setelah penamatan "penerbit", "pengiklan" dari Program "penerbit", "pengiklan" akan segera menghapus semua kod penyisipan HTML dan kod iklan FroggyAds dari mana-mana dan semua laman web di mana "penerbit", "pengiklan" memasukkan kod tersebut .

Perwakilan dan Jaminan:
"Penerbit", "pengiklan" menyatakan dan menjamin bahawa pihaknya memiliki kuasa dan wewenang penuh untuk memasuki Perjanjian ini. FroggyAds tidak bertanggung jawab atas kandungan yang disediakan oleh pihak ketiga termasuk "penerbit", "pengiklan". FroggyAds dan pemberi lesennya tidak memberikan jaminan apa pun, sama ada tersurat, tersirat, berkanun atau sebaliknya, termasuk tanpa had jaminan kebolehdagangan dan kesesuaian untuk penggunaan tertentu. "Penerbit", "pengiklan" bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kewajiban hukum yang timbul dari atau berkaitan dengan (i) kandungan dan bahan lain yang dinyatakan di laman web "penerbit", "pengiklan" dan / atau (ii) kandungan apa pun atau bahan yang dapat dihubungkan oleh pengguna melalui laman web "penerbit", "pengiklan" selain melalui iklan yang disediakan oleh FroggyAds. "Penerbit", "pengiklan" dengan ini bersetuju untuk mengganti rugi, membela dan menahan FroggyAds yang tidak berbahaya dan pegawai, pengarah, ejen, "penerbit", "pengiklan" dan pekerja dari dan terhadap semua tuntutan, tuntutan, proses, penegasan, tindakan, liabiliti , kerugian, perbelanjaan, ganti rugi dan kos termasuk yuran pengacara yang munasabah yang mungkin timbul dengan alasan tuntutan yang timbul dari atau berkaitan dengan "penerbit", isi "pengiklan", laman web, perdagangan dan / atau perniagaan yang dilakukan oleh "penerbit", "Pengiklan" atau "penerbit", "penyalahgunaan" pengiklan terhadap layanan yang disediakan di sini atau "penerbit", "pengiklan" melanggar salah satu perwakilannya dan / atau jaminan yang diberikan kepada pelanggan atau pihak ketiga.

Kerosakan:
Dalam keadaan apa-apa pihak tidak akan bertanggungjawab atas kerosakan khas, tidak langsung, sampingan atau akibat yang timbul daripada perkhidmatan yang disediakan di sini.

Dalam keadaan apa pun FroggyAds, pegawainya, "penerbit", "pengiklan", atau kontraktornya tidak bertanggung jawab atas kerosakan langsung, tidak langsung, insidental, khusus, hukuman atau akibat yang mengakibatkan cara apa pun dari "penerbit", "pengiklan" penggunaan atau ketidakmampuan untuk menggunakan layanan yang disediakan di sini atau "penerbit", "pengiklan" (atau "penerbit", pelanggan "pengiklan" atau pengguna yang diberi kuasa) bergantung atau menggunakan maklumat, perkhidmatan atau barang yang disediakan di laman web atau iklan "penerbit", "pengiklan".

Sekatan Iklan:
Setiap pengiklan yang ditangkap dengan sekatan di bawah akan ditangguhkan, dan dana akan ditahan:

 • Domain terparkir Google atau Google Adsense
 • Iklan Sokongan Teknikal
 • Apa-apa jenis produk atau pil farmaseutikal
 • Perisian hasad / Scareware / Phishing
 • Kandungan eksplisit dan / atau haram
 • Halaman arahan yang melanggar ketentuan undang-undang, hak privasi, tanda dagang dan / atau hak pihak ketiga atau menyinggung kesopanan umum
 • Pornografi tegar (kandungan seksual yang tidak sesuai untuk kanak-kanak di bawah umur)
 • Laman web yang berpura-pura bahawa pelawat mempunyai atau mungkin mempunyai virus pada perantinya ("Sokongan Teknikal")
 • Langganan berbayar tanpa maklumat harga
 • Mekanisme yang dilarang di halaman arahan

Setiap pengiklan yang ditangkap dengan sekatan di bawah akan ditangguhkan, dan dana akan ditahan:

 • Muncul gelung yang tidak dapat ditutup oleh pengguna
 • Lebih daripada satu pintu masuk / keluar muncul
 • Segala mekanisme yang menghalang pengguna menutup tetingkap penyemak imbas
 • Meniru mesej ralat sistem
 • Muat turun / pemasangan bermula tanpa interaksi pengguna
 • Bunyi amaran yang menyusahkan pengguna

Had tanggungjawab:
Baik FroggyAds maupun pelanggannya tidak akan dikenakan tanggungjawab untuk (i) sebarang kegagalan untuk memberikan rujukan atau akses ke semua atau mana-mana bahagian laman web kerana kegagalan sistem atau kegagalan teknologi lain dari FroggyAds atau Internet; dan / atau (ii) kelewatan penghantaran dan / atau tidak penyampaian iklan, kesukaran dengan pelanggan atau iklan; kesukaran dengan pelayan pihak ketiga; kerosakan elektronik dan / atau kesalahan dalam kandungan atau peninggalan dalam iklan apa pun.

Audit:
FroggyAds mempunyai satu-satunya tanggungjawab untuk pengiraan pendapatan "penerbit", "pengiklan".

Pengubahsuaian:
FroggyAds berhak untuk mengubah mana-mana terma dan syarat di sini pada bila-bila masa dan perubahan atau pengubahsuaian tersebut akan segera berlaku setelah pemberitahuan oleh FroggyAds kepada "penerbit", "pengiklan" melalui e-mel yang menasihatkan perubahan atau pengubahsuaian tersebut. "Penerbit", "pengiklan" bertanggung jawab untuk mematuhi setiap perubahan pada terma dan syarat dalam 10 hari dari tarikh perubahan.

Publisiti dan Tanda Dagangan:
"Penerbit", "pengiklan" dengan ini mengizinkan FroggyAds untuk mengidentifikasi "penerbit", "pengiklan" sebagai pelanggan FroggyAds dan untuk menampilkan logo "penerbit", "pengiklan" sehubungan dengan mengidentifikasi "penerbit", "pengiklan" sebagai pelanggan FroggyAds. "Penerbit", "pengiklan" tidak akan melepaskan maklumat apa pun mengenai kempen dan / atau hubungan dengan FroggyAds atau pelanggannya dalam siaran pers, bahan promosi atau bahan dagangan tanpa persetujuan tertulis dari FroggyAds sebelumnya. Tidak ada siaran akhbar atau pengumuman masyarakat umum yang akan dibuat tanpa persetujuan bersama FroggyAds dan "penerbit", "pengiklan".

Maklumat Sulit:
Semua maklumat bertulis yang dilabelkan sebagai hak milik atau rahsia yang diungkapkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain akan tetap menjadi hak milik pihak yang mendedahkan. Setiap pihak bersetuju bahawa ia tidak akan mendedahkan, menggunakan, mengubah, menyalin, memperbanyak atau menyebarkan maklumat sulit tersebut selain untuk memenuhi kewajibannya di bawah Perjanjian. Larangan yang terdapat dalam bahagian ini tidak berlaku untuk maklumat (a) yang sudah diketahui secara sah atau dikembangkan secara bebas oleh pihak penerima, (b) diungkapkan dalam bahan yang diterbitkan, (c) diketahui umum oleh orang ramai, atau (d) diperoleh secara sah dari mana-mana pihak ketiga. Kedua-dua pihak tidak akan mendedahkan kepada pihak ketiga, selain daripada ejen dan perwakilannya berdasarkan keperluan yang perlu diketahui, syarat-syarat Perjanjian tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu dari pihak lain, kecuali salah satu pihak berhak untuk mendedahkan (i) terma sejauh yang dikehendaki oleh undang-undang; dan (ii) kewujudan Perjanjian.

Penyelesaian Pertikaian:
Sekiranya terdapat perselisihan di bawah Perjanjian ini, para pihak pertama harus berusaha dengan niat baik untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara tidak resmi, atau melalui mediasi komersial, tanpa perlu proses resmi.

Istilah lain-lain:
"Penerbit", "pengiklan" tidak boleh, tanpa persetujuan tertulis dari FroggyAds sebelumnya, memberikan Perjanjian ini, secara keseluruhan atau sebahagian, baik secara sukarela atau oleh undang-undang, dan sebarang percubaan untuk melakukannya akan melanggar Perjanjian ini dan akan terbatal. Perjanjian ini adalah semata-mata untuk kepentingan pihak-pihak dan pengganti mereka dan pemegang hak yang dibenarkan, dan tidak memberikan hak atau pemulihan kepada orang atau entiti lain.

Perjanjian ini akan ditafsirkan menurut undang-undang Denmark tanpa memperhatikan atau menerapkan peraturan atau prinsip konflik hukum.

Perjanjian ini akan merangkumi keseluruhan perjanjian antara FroggyAds dan "penerbit", "pengiklan" berkenaan dengan perkara pokok ini dan semua perjanjian, perwakilan, dan pernyataan sebelumnya mengenai perkara tersebut digantikan dengan ini.

Tidak ada kegagalan mana-mana pihak untuk melaksanakan atau menegakkan hak di bawah Perjanjian ini akan bertindak sebagai pengabaian pelanggaran berikutnya.

Sekiranya ada ketentuan Perjanjian dengan alasan apa pun dianggap tidak sah, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, para pihak akan memulai perundingan untuk peruntukan penggantian dan ketentuan yang tersisa dari Perjanjian tersebut tidak akan terganggu. Perjanjian ini harus ditafsirkan dan ditafsirkan secara adil, sesuai dengan makna yang jelas dari syarat-syaratnya, dan tidak akan ada anggapan atau kesimpulan terhadap pihak yang menyusun Perjanjian dalam menafsirkan atau menafsirkan ketentuan-ketentuan di sini. Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan di sini, hak dan pemulihan pihak-pihak yang dinyatakan dalam Perjanjian ini tidak eksklusif dan sebagai tambahan kepada hak dan pemulihan lain yang ada padanya berdasarkan undang-undang dalam ekuiti. Perjanjian ini akan mengikat dan akan menjamin untuk kepentingan pihak masing-masing, pengganti kepentingan masing-masing, perwakilan undang-undang, waris dan pemegang hak. Setiap pihak harus mematuhi semua undang-undang, peraturan dan peraturan yang berlaku terkait dengan kinerja mereka di bawah ini.

Tajuk:
Tajuk yang digunakan di sini adalah untuk kemudahan pembaca, dan tidak akan dianggap membatasi atau memperbesar peruntukan substantif di sini.PerjanjianPerjanjian yang diberikan disimpulkan antara

FroggyAds.com, berdaftar dan menjalankan aktiviti di Negeri Nevada, Amerika Syarikat di satu pihak, dan Pengguna yang menyatakan kehendaknya untuk membeli Perkhidmatan di bawah Perjanjian dan menerima kewajipan di bawah Perjanjian tanpa tempahan dan sepenuhnya Sebaliknya dengan mengikuti pautan "SAYA MENERIMA" di bawah teks Perjanjian, sebaliknya,

dikawal secara kolektif oleh yang berikut:a. Kontraktor adalah pemilik Perisian;

b. Kontraktor menerbitkan Perisian di Laman Web Rasmi untuk menyediakan Perkhidmatan;

c. Pengguna memeriksa secara menyeluruh dan menyeluruh kandungan Perkhidmatan yang disediakan, pesanan dan syarat-syarat di mana Perkhidmatan disediakan oleh Kontraktor;

d. Pengguna ingin membeli Perkhidmatan Kontraktor dan bersetuju untuk membayar Perkhidmatan;

e. Kedua-dua pihak mempunyai kemampuan undang-undang yang mencukupi untuk memasuki Perjanjian, Pengguna atau wakilnya yang menandatangani Perjanjian ini diberi kuasa untuk menandatangani Perjanjian ini, semua prosedur korporat Pengguna diperlukan untuk kesimpulan Perjanjian sesuai dengan perundangan negara-negara Pengguna atau dokumentasi korporat dalaman Pengguna termasuk Tataurusan Pertubuhan dilaksanakan dalam bentuk sewajarnya;

telah mencapai perjanjian yang lengkap dan mengikat secara sah dan merundingkan perkara berikut:

1. Terma dan Definisi

Syarat dan Definisi yang digunakan dalam Perjanjian dan ditulis dari huruf besar hendaklah dibaca dalam makna berikut:

1.1. Perjanjian adalah Perjanjian ini termasuk semua lampiran dan lampiran kepadanya.

1.2. Para Pihak adalah Kontraktor dan Pengguna.

1.3. Kontraktor adalah Syarikat Platform Inc., mendaftar dan menjalankan aktivitinya di Negeri Nevada, Amerika Syarikat.

1.4. Pengguna adalah orang yang memasuki Perjanjian ini dengan mengikuti pautan "SAYA MENERIMA" di bawah teks Perjanjian, yang namanya, alamat dan butiran akaun bank dinyatakan oleh orang ini secara langsung semasa pendaftaran di Laman Web Rasmi. Perubahan alamat atau Negara pendaftaran atau aktiviti Pengguna tidak akan menjadi alasan untuk penamatan atau penyemakan Perjanjian, kecuali kes-kes apabila undang-undang keadaan pendaftaran dan aktiviti Pengguna baru menghalang Pengguna daripada melaksanakan kewajipan di bawah Perjanjian.

1.5. Laman Web Rasmi - laman web di mana Perisian diterbitkan. Laman web rasmi pada tarikh tamatnya Perjanjian adalah http://admachine.co.

1.6. Perisian adalah program komputer "Ad Exchange Platform".

1.7. Pelanggan adalah mana-mana orang yang diberi peluang untuk memfailkan Borang Permohonan oleh Pengguna.

1.8. Permohonan adalah Borang Permohonan untuk Iklan atau Borang Permohonan untuk Penerbitan.

1.9. Borang Permohonan Iklan adalah borang permohonan yang dilengkapkan mengikut urutan yang ditentukan oleh Kontraktor yang diisi oleh Pelanggan secara langsung di Laman Web Rasmi untuk meletakkan iklan Pelanggan di halaman Internet pengguna Internet lain.

1.10. Borang Permohonan Penerbitan adalah borang permohonan yang dilengkapkan mengikut pesanan yang ditentukan oleh Kontraktor yang diisi oleh Pelanggan secara langsung di Laman Web Rasmi untuk meletakkan iklan pihak ketiga di laman Internet Pelanggan.

1.11. Perkhidmatan adalah peluang yang diberikan oleh Kontraktor kepada Pengguna mengenai penggunaan Perisian dalam talian yang diterbitkan di Laman Web Rasmi termasuk peruntukan oleh Kontraktor kepada Pengguna hak untuk membenarkan Pelanggan memfailkan Borang Permohonan.

1.12. Akaun Peribadi adalah akaun peribadi Pengguna dalam sistem pengebilan automatik Kontraktor di mana transaksi pembayaran dan pendebitan dana untuk Perkhidmatan yang disediakan direkodkan oleh Kontraktor. Akaun Peribadi bukan akaun penyelesaian atau akaun bank.

1.13. Akaun Pengguna adalah parameter akses Laman Web Rasmi individu Pengguna dengan ini Pengguna menguruskan skop Perkhidmatan yang diberikan kepadanya, menerima maklumat mengenai baki Akaun Peribadinya dan melakukan aktiviti lain di Laman Web Rasmi yang berkaitan dengan penyediaan Perkhidmatan.

1.14. Pilihan adalah pilihan penyampaian Perkhidmatan oleh Kontraktor kepada Pengguna yang menentukan skop Perkhidmatan yang disediakan atau parameter lain dari Perkhidmatan yang disediakan. Pilihan ditentukan di Laman Web Rasmi.

1.15. Pemilihan adalah prosedur pemilihan automatik yang dilakukan dengan penggunaan Perisian selama mana

a. Ini ditentukan laman web orang ketiga apa yang paling relevan dengan Borang Permohonan Pelanggan untuk Iklan dan di mana iklan Pelanggan akan ditempatkan.

b. Ia ditentukan apakah iklan pihak ketiga yang paling sesuai dengan syarat-syarat Borang Permohonan Pelanggan untuk Penerbitan dan ruang di laman web Pelanggan untuk penempatan iklan pihak ketiga disediakan.

1.16. Dasar Privasi adalah dokumen yang dihuraikan oleh Kontraktor yang mengandungi peraturan perlakuan maklumat Pengguna dan Pelanggan yang diterbitkan di Laman Web Rasmi yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Perjanjian.

1.17. Syarat Perkhidmatan adalah dokumen yang secara sepihak dijelaskan oleh Kontraktor yang mengandungi peraturan mengenai Perisian dan (atau) penggunaan Laman Web Rasmi yang diterbitkan di Laman Web Rasmi dalam bentuk satu dokumen atau bahagian laman web, serta arahan, peraturan yang berasingan. , syarat, penjelasan yang tidak disebut secara langsung dalam Syarat Perkhidmatan.

1.18. Jumlah pengeluaran minimum adalah jumlah minimum yang ditentukan secara sepihak oleh Kontraktor yang boleh dipindahkan kepada Pengguna oleh Kontraktor di bawah seksyen 3.7. di sini.

2. Subjek Perjanjian

2.1. Kontraktor berjanji untuk memberikan Perkhidmatan kepada Pengguna dalam jangka masa sah Perjanjian, sedangkan Pengguna berjanji untuk menggunakan dan membayar Perkhidmatan.

2.2. Penyediaan Perkhidmatan dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan syarat dan peraturan yang ditetapkan di sini, serta secara sepihak dibayangkan oleh Kontraktor dalam Ketentuan Layanan. Pengguna harus memenuhi sepenuhnya dan tanpa pengecualian syarat dan peraturan penggunaan Perkhidmatan yang ditetapkan di sini, serta secara sepihak yang dibayangkan oleh Kontraktor dalam Syarat Perkhidmatan yang diterbitkan di Laman Web Rasmi.

2.3. Pengguna mengakui bahawa penyediaan Perkhidmatan akan dilaksanakan secara dalam talian melalui rangkaian global Internet. Perisian dan / atau komponennya tidak boleh dipasang di mana-mana pelayan atau peranti komputer lain yang dimiliki atau dikendalikan oleh / oleh Pengguna atau Pelanggan kecuali untuk fail tambahan yang memastikan pengenalan Pengguna atau Klien atau menyelaraskan interoperabiliti peralatan Pengguna atau Pelanggan dan Perisian.

2.4. Untuk mengelakkan kekhawatiran Para Pihak menegaskan bahawa Perjanjian itu merupakan perjanjian pemberian perkhidmatan, Perjanjian tersebut disimpulkan antara Para Pihak berdasarkan prinsip Perisian sebagai perkhidmatan (SaaS), oleh itu baik Pengguna maupun Klien tidak memiliki hak atas Perisian (bukan kepentingan hak atau hak bukan harta, atau hak lain).

2.5. Kewajipan Kontraktor untuk memberikan Perkhidmatan kepada Pengguna yang ditetapkan di sini berlaku dari tarikh pemenuhan kompleks syarat-syarat berikut:

a. Perjanjian ini disimpulkan oleh Pengguna dengan cara menyatakan persetujuannya dengan syarat-syarat Perjanjian dan penerimaan mereka tanpa tempahan dan sepenuhnya dengan mengikuti pautan "SAYA MENERIMA" di bawah teks Perjanjian;

b. Perjanjian ini telah berkuatkuasa;

c. Pengguna didaftarkan di Laman Web Rasmi;

d. Akaun Peribadi Pengguna dikreditkan dengan dana dalam jumlah yang mencukupi untuk pembayaran Perkhidmatan.

2.6. Pengguna berhak memilih dan mengubah Pilihan, serta melakukan aktiviti lain yang penting untuk penyediaan Perkhidmatan di Akaunnya di Laman Web Rasmi.

2.7. Dengan syarat bahawa sebaliknya tidak ditentukan oleh Kontraktor di Laman Web Rasmi, sekiranya satu Pilihan diubah oleh Pengguna untuk pilihan yang saling eksklusif, Para Pihak akan diatur oleh yang berikut:

a. Sekiranya Opsyen yang ada diubah menjadi Opsyen yang lebih mahal, penyediaan Perkhidmatan di bawah Opsyen yang lebih mahal bermula dari saat mendebitkan akaun peribadi Pengguna mengenai dana dalam jumlah yang sepadan dengan harga Opsyen yang lebih mahal. Dana dalam jumlah Opsyen yang lebih mahal akan didebitkan dari akaun peribadi Pengguna pada hari mendaftar untuk Opsyen tersebut oleh Pengguna;

b. Sekiranya Opsyen yang ada diubah menjadi Opsyen yang lebih murah, penyediaan Perkhidmatan di bawah Opsyen yang lebih murah bermula dari saat pemberhentian Perkhidmatan memberikan sesuai dengan Opsyen pra-bayar yang telah digunakan sebelumnya. Dana dalam jumlah Opsyen yang lebih murah hendaklah didebitkan dari akaun peribadi Pengguna secara langsung sebelum memberikan Perkhidmatan di bawah Opsyen yang lebih murah

3. Operasi pada Akaun Peribadi. Urus Niaga.

3.1. Perkhidmatan ini diberikan oleh Kontraktor secara eksklusif di bawah syarat pembayaran pendahuluan dan kecukupan dana pada Akaun Peribadi Pengguna. Sekiranya dana pada Akaun Peribadi Pengguna tidak mencukupi untuk pembayaran penuh untuk Perkhidmatan tersebut, Perkhidmatan tersebut tidak akan diberikan kepada Pengguna.

3.2. Pengguna itu sendiri mengawal Akaun Peribadi dan memastikan keseimbangan positif pada Akaun Peribadi, jumlah pada Akaun Peribadi akan mencukupi untuk mendebitkan harga untuk Perkhidmatan atau Pilihan darinya. Pengguna pada waktunya akan memastikan urus niaga dana kepada Kontraktor kerana mengkreditkan akaun Peribadi Pengguna. Kontraktor tidak akan mengenakan bayaran dan Pengguna tidak akan membayar kepentingan untuk / dari dana yang dibayar oleh Pengguna dan / atau dipindahkan ke Akaun Peribadi.

3.3. Mata wang dana di Akaun Peribadi adalah Dolar AS. Semua pembayaran kepada Kontraktor untuk mengkreditkan Akaun Peribadi Pengguna hendaklah dibuat dalam Dolar AS. Penukaran awal mata wang lain kepada Dolar AS dilakukan oleh Pengguna, bank atau sistem pembayaran, namun dalam hal apa pun Kontraktor tidak akan bertanggungjawab untuk penukaran tersebut, kebenarannya, dan dia juga tidak akan menanggung perbelanjaan yang berlaku berkaitan dengan penukaran tersebut .

Pengkreditan Akaun Peribadi dilaksanakan dalam jumlah yang dipindahkan ke akaun bank Kontraktor tidak termasuk kes apabila Kontraktor memutuskan untuk mengkreditkan Akaun Peribadi dengan jumlah yang melebihi jumlah yang dipindahkan ke akaun bank Kontraktor dengan tujuan penandaan, komersial atau lain-lain. Tujuan dan syarat kredit tambahan ditentukan oleh Kontraktor secara sepihak dan keputusan Kontraktor mengenai kredit tambahan tersebut tidak akan dianggap memberi keutamaan kepada beberapa Pengguna sebelum yang lain atau sebagai memberi manfaat kepada pengguna lain sebelum Pengguna.

Semasa Kontraktor membuat pembayaran kepada Pengguna, Akaun Peribadi didebitkan dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang didebitkan dari akaun bank Kontraktor untuk pembayaran tanpa mengira jumlah yang diterima oleh Pengguna dengan komisen dan imbuhan yang ditolak orang ketiga yang berlaku semasa urus niaga.

Semua komisen dan yuran yang dikenakan oleh bank, sistem pembayaran atau institusi kewangan lain yang mengambil bahagian dalam urus niaga antara Kontraktor dan Pengguna dan (atau) menjamin transaksi tersebut dibayar oleh Pengguna atau dari dana yang dipindahkan kepada Pengguna tanpa mengira Pihak mana yang memulakan pembayaran.

3.4. Akaun Peribadi Pengguna dikreditkan dengan:

3.4.1. Dana dikreditkan oleh Pengguna atau Pelanggan atau orang ketiga ke akaun bank Kontraktor dengan salah satu cara yang dinyatakan di Laman Web Rasmi.

Semua pembayaran kepada Kontraktor hendaklah dibuat dengan menunjukkan Akaun Peribadi Pengguna.

Semua pembayaran yang dibuat kepada Kontraktor oleh Pelanggan atau orang ketiga ke Akaun Peribadi Pengguna akan dianggap sebagai pembayaran yang dibuat oleh Pengguna. Hubungan antara Pengguna dan Pelanggan tidak diatur oleh Perjanjian, tidak dikawal atau disahkan oleh Kontraktor oleh itu Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan asas yang mencukupi dan sah untuk menjalankan pembayaran tersebut oleh Pelanggan atau orang ketiga lain untuk Peribadi Pengguna Penambahan akaun.

Dalam keadaan apa pun Kontraktor tidak akan bertanggungjawab secara kewangan di hadapan Pelanggan atau orang ketiga yang membuat pembayaran kepada Kontraktor untuk mengkreditkan Akaun Peribadi Pengguna, khususnya, tetapi tidak sebagai batasannya, Kontraktor tidak akan diwajibkan untuk mengembalikan dana kepada Pelanggan atau mana-mana orang ketiga, atau untuk mengumpulkan faedah dari dana yang dibayar atau yang lain.

3.4.2. Akaun Peribadi Pengguna dikreditkan untuk pengiklanan orang ketiga di laman web Pelanggan. Jumlah pembayaran tersebut ditentukan oleh Pemilihan.

3.5. Akaun Peribadi Pengguna didebitkan:

3.5.1. Sekiranya Pilihan yang memerlukan pembayaran diminta;

3.5.2. Sekiranya Pengguna memerlukan bayaran balik (para 3.7. Di sini);

3.5.3. Sekiranya terdapat iklan Pelanggan di bawah Borang Permohonannya di laman web orang ketiga. Jumlah pembayaran tersebut dikira berdasarkan Pemilihan.

3.6. Para Pihak mengesahkan pemahaman mereka bahawa hasil Pemilihan menunjukkan kebetulan yang paling tepat dari Borang Permohonan pada Iklan beberapa Pelanggan hingga Borang Permohonan pada Penerbitan Pelanggan lain yang ditentukan oleh Perisian. Dalam mendebit atau mengkreditkan Akaun Peribadi Pengguna, jumlah transaksi ditentukan oleh hasil Pemilihan termasuk potongan dan komisen yang diterima oleh orang yang melakukan fungsi perantaraan dalam penempatan iklan dalam jumlah yang ditentukan oleh orang tersebut. Orang tersebut boleh menjadi Pengguna Perisian dan Pelanggan mereka yang lain, Kontraktor.

3.7. Dengan syarat bahawa baki Akaun Peribadi Pengguna positif dan melebihi jumlah pengeluaran Minimum Pengguna berhak meminta Kontraktor untuk mengembalikan dana kepadanya dengan jumlah yang sama atau melebihi jumlah pengeluaran Minimal. Dalam kes ini, Akaun Peribadi Pengguna didebitkan dalam jumlah yang diminta oleh Pengguna untuk pembayaran balik dari saat Kontraktor menerima permintaan bayaran balik Pengguna.

Permintaan Bayaran Balik dihantar dari Akaun Pengguna di Laman Web Rasmi. Permintaan tersebut dianggap diterima oleh Kontraktor apabila semua data yang diperlukan untuk pengembalian dana dan dinyatakan di Laman Web Rasmi disediakan oleh Pengguna dan disahkan oleh Pengguna dengan cara yang ditentukan di Laman Web Rasmi.

Bayaran balik akan diselesaikan oleh Kontraktor dalam 30 (tiga puluh) hari dari tarikh permintaan Pengguna diterima.

3.8. Para Pihak bersetuju bahawa data Perisian adalah satu-satunya cara yang sewajarnya untuk menentukan jumlah dana yang perlu dikreditkan atau didebitkan ke / dari Akaun Peribadi Pengguna. Kontraktor hendaklah menggunakan perkhidmatan notari atau orang lain yang boleh dipercayai untuk merakam dan (atau) mengesahkan data tersebut pada masa yang ditentukan untuk menyelesaikan pertikaian atau perselisihan luar jangka dengan Pengguna. Sekiranya orang tersebut dialamatkan, pendedahan data kepada orang ini tidak akan dianggap melanggar Perjanjian atau kewajiban Pengguna lain untuk memastikan kerahsiaan maklumat.

4. Kualiti Perkhidmatan

4.1. Para Pihak bersetuju bahawa di bawah Perjanjian tersebut Perkhidmatan diberikan dalam keadaan "sebagaimana adanya", dan Kontraktor tidak akan bertanggungjawab atas kepatuhan kualiti Perkhidmatan, dan Kontraktor juga tidak akan bertanggungjawab atas penyelewengan dalam penyampaian Perkhidmatan, gangguan sementara dalam operasi Perisian atau kekurangan akses ke Laman Web Rasmi tanpa mengira sebab-sebab penyelewengan, gangguan atau kekurangan akses ini.

4.2. Walaupun terdapat ketentuan para. 4.1. di sini Kontraktor hendaklah berusaha sedaya upaya untuk memastikan penyediaan Perkhidmatan 24 jam 7 hari seminggu. Sekiranya perlu untuk menghentikan penyediaan Perkhidmatan untuk menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan atau pembaikan Perisian, Laman Web Rasmi atau sebab-sebab lain yang bersifat teknikal atau pentadbiran, Kontraktor akan berhasrat untuk menghentikan penyediaan Perkhidmatan setelah pemberitahuan awal Pengguna dengan cara yang tersedia .

4.3. Pengguna akan menghubungi perkhidmatan sokongan teknikal di Laman Web Rasmi atau dengan mengirimkan permintaan kepada Kontraktor selama keseluruhan tempoh Perjanjian yang sah. Semua arahan atau permintaan Pengguna ke perkhidmatan sokongan teknikal akan dihantar dari bahagian khas Laman Web Rasmi dengan penggunaan Akaun atau melalui e-mel yang disahkan oleh Pengguna sebagai dimiliki dan diuruskan oleh Pengguna. Dalam kes seperti itu, Kontraktor tidak akan bertanggungjawab atas pelaksanaan arahan yang diterima oleh perkhidmatan sokongan teknikal dari e-mel tersebut terutamanya jika kemudiannya membuktikan bahawa arahan tersebut tidak dihantar oleh Pengguna atau bertentangan dengan kehendak sebenar Pengguna.

4.4. Kontraktor menolak sebarang tanggungjawab berkenaan dengan kualiti, keselamatan atau kebolehpercayaan Perkhidmatan, Pengguna mengesahkan bahawa dia menyedari dan menerima penolakan ini. Kontraktor tidak memberikan jaminan langsung atau janji-janji yang berkaitan dengan kualiti, keselamatan dan kebolehpercayaan Perkhidmatan. Kontraktor menolak semua jaminan dan perisytiharan tersirat termasuk antara lain jaminan atas kebolehdagangan, korespondensi dengan tujuan apa pun, hak harta, ketepatan data dan tidak pelanggaran hak. Sekiranya Pengguna tidak berpuas hati oleh Perkhidmatan, Pengguna berhak untuk menghentikan penggunaan Perkhidmatan dan membubarkan Perjanjian sesuai dengan para.12.2. di sini, dan pembubaran tersebut adalah satu-satunya kaedah perlindungan undang-undang Pengguna dan eksklusif.

5. Data dan Kerahsiaan

5.1. Kontraktor akan mengumpulkan, menggunakan, menyimpan dan menyampaikan data mengenai Pengguna dan Pelanggan sepanjang tempoh sah Perjanjian dan untuk menggunakan, menyimpan dan menyampaikan data mengenai Pengguna dan Klien setelah penamatan Perjanjian sesuai dengan Privasi Dasar.

Setelah membuat Perjanjian tersebut, Pengguna memberikan Kontrak perjanjian penuh dan tanpa syarat untuk mengumpulkan, menggunakan, menyimpan dan menyampaikan data mengenai Pengguna.

5.2. Pengguna harus membaca dengan teliti dan menganalisis keseluruhan teks Dasar Privasi sebelum penggunaan Perkhidmatan, sedangkan Dasar Privasi merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dan mengatur pemprosesan semua data yang diterima oleh Kontraktor (termasuk data peribadi).

5.3. Pengguna memastikan bahawa Pelanggan mengkaji dengan teliti dan membaca teks penuh Dasar Privasi sebelum penggunaan Perkhidmatan. Kontraktor tidak akan bertanggungjawab kepada Pelanggan berkenaan dengan pengumpulan, penggunaan, penyimpanan dan penyampaian data mengenai Pelanggan.

Sebelum memberi peluang untuk menggunakan Perisian kepada Pelanggan, Pengguna akan menerima perjanjian penuh dan tanpa syarat Pelanggan bahawa Kontraktor akan mengumpulkan, menggunakan, menyimpan dan menyampaikan maklumat mengenai Pelanggan.

5.4. Semua maklumat di Kontraktor, Perkhidmatan, Perisian dan Laman Web Rasmi yang diketahui oleh Pelanggan dianggap sulit. Pengguna akan menjauhi pendedahan data sulit kepada orang ketiga tidak termasuk penyediaan data tersebut kepada Pelanggan dalam jumlah yang munasabah dan mencukupi untuk memastikan akses mereka ke Perisian.

6. Bukan persaingan

6.1. Kontraktor akan menjauhkan diri dari sebarang aktiviti yang bertujuan untuk bersaing dengan Pengguna sebelum Pelanggan setelah memberikan kepada Pelanggan perkhidmatan yang serupa dengan yang diberikan kepada Pelanggan oleh Pengguna.

Walau bagaimanapun, tiada apa-apa dalam Perjanjian yang akan ditafsirkan sebagai melarang Kontraktor mengadakan Perjanjian, yang serupa atau serupa dengan Perjanjian yang diberikan dengan orang yang merupakan Pelanggan.

7. Aplikasi oleh Pengguna

7.1. Semua aplikasi, alamat dan keputusan Pengguna mengenai pindaan perintah penyediaan Perkhidmatan dengan syarat pindaan tersebut dibenarkan harus dilakukan melalui Akaun Pengguna dan bahagian dan bidang yang berkaitan di Laman Web Rasmi.

7.2. Pengguna hendaklah merahsiakan dan tidak melepaskan data pengenalan yang digunakan untuk pengurusan Akaun kepada orang ketiga. Semua tindakan yang dilakukan melalui Akaun Pengguna diakui dilakukan oleh Pengguna atau orang yang diberi kuasa oleh Pengguna, khususnya jika tindakan tersebut memerlukan pendebitan Akaun Peribadi Pengguna atau perbelanjaan tambahan atau tidak dijangka yang lain.

8. Batasan Liabiliti Kontraktor

8.1. Para Pihak bersetuju bahawa tanggungjawab undang-undang Kontraktor adalah terhad seperti berikut: baik Kontraktor, atau mana-mana syarikat sekutu, cawangan, pekerja, pemegang saham, pembekal, pengarah atau orang lain yang berkaitan dengan Kontraktor akan menanggung tanggungjawab bersama untuk perkara berikut: a) sebarang kerugian melebihi jumlah yang sama dengan jumlah dua kali ganda pembayaran terbaru Pengguna; b) apa-apa kerugian khusus, tidak sengaja, tidak langsung, teladan atau berikutnya, kehilangan kemungkinan untuk digunakan, kehilangan keuntungan atau kehilangan data atau keuntungan berkenaan dengan Pengguna, Pelanggan atau pihak ketiga akibat penggunaan Perkhidmatan. Batasan liabiliti tersebut merupakan salah satu asas Perjanjian yang disepakati antara Kontraktor dan Pengguna, sekiranya Perjanjian tersebut tidak dapat disimpulkan atau syarat untuk penyediaan Perkhidmatan akan berbeza.

Batasan liabiliti yang diberikan hendaklah dilaksanakan tanpa mengira hakikatnya

1) aduan diajukan sesuai dengan Perjanjian, kesalahan sipil, tindakan hukum atau pendapat hukum lainnya;

2) Kontraktor menyedari atau akan mengetahui kemungkinan kerugian tersebut;

3) penyelesaian undang-undang terhad yang ditetapkan dalam bahagian yang diberikan gagal tujuan utamanya.

8.2. Dengan syarat bahawa skala batasan tanggungjawab yang ditetapkan dalam para. 8.1. di sini melebihi had had liabiliti skala minimum yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, skala had liabiliti minimum yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku akan berlaku.

8.3. Kontraktor tidak akan bertanggungjawab atas penggunaan atau penyediaan maklumat yang tidak mencukupi semasa pendaftaran di Laman Web Rasmi, dan sekiranya terdapat fakta penggunaan maklumat yang tidak mencukupi, Kontraktor berhak untuk menghentikan penyampaian Perkhidmatan. Batasan tanggungjawab yang disebutkan di atas dari Kontraktor akan diperluaskan kepada orang yang memberikan maklumat yang tidak mencukupi, dan juga kepada orang yang datanya diberikan (tanggungjawab sebelum orang tersebut dipegang oleh orang yang memberikan maklumat berkenaan dengan orang lain).

9. Tanggungjawab Pengguna

9.1. Pengguna akan menanggung tanggungjawab penuh dan tidak terhad untuk pelaksanaan tanggungjawab di bawah Perjanjian termasuk tanggungjawab untuk:

a. mematuhi Peraturan Perkhidmatan dan Dasar Privasi;

b. memberi perhatian kepada Pelanggan mengenai Peraturan Perkhidmatan dan Dasar Kerahsiaan dan pematuhan dengan Peraturan Perkhidmatan dan Dasar Privasi;

c. pelaksanaan pembayaran mengikut pesanan yang ditentukan dalam Perjanjian;

d. pelaksanaan pembayaran yang mencukupi dan lengkap dengan Pelanggan;

e. aktiviti yang tidak dinyatakan dalam Perjanjian tetapi dapat menimbulkan kerosakan pada reputasi perniagaan Kontraktor atau melanggar syarat perniagaan Kontraktor.

f. kerosakan atau kerugian lain yang ditimbulkan kepada Kontraktor dengan syarat mereka secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan tindakan atau ketidakaktifan Pengguna, atau kegagalan untuk mematuhi tanggungjawab langsung atau tersiratnya.

10. Force majeure

10.1. Para Pihak dikecualikan dari tanggungjawab untuk sebahagian atau keseluruhan kegagalan untuk melaksanakan kewajipan mereka di bawah Perjanjian dengan syarat kegagalan tersebut disebabkan oleh halangan luar biasa yang berlaku setelah Perjanjian tersebut disimpulkan. Halangan-halangan luar biasa seperti itu merangkumi peristiwa-peristiwa di luar kendali Parti dan Parti tidak bertanggungjawab atas kemunculannya, atau tidak dapat menghindar atau mengatasinya, khususnya banjir, kebakaran, gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, kemalangan antropogenik sifat, mogok nasional, perjanjian antarabangsa yang melarang operasi yang tunduk pada pelaksanaan dalam kerangka Perjanjian, tindakan (tidak aktif) institusi negara dan (atau) pegawai negeri, kegiatan haram orang ketiga. Keadaan yang menghilangkan tanggungjawab dari Parti termasuk peraturan pemerintah atau keputusan institusi negara yang membuat pematuhan terhadap kewajiban oleh Pihak tidak mungkin.

10.2. Pihak yang meminta hambatan yang luar biasa harus memberitahu pihak lain secara bertulis dalam masa 5 hari mengenai halangan yang luar biasa dan membuktikan kemunculannya dengan dokumen rasmi dewan perdagangan dan industri yang relevan atau institusi lain yang kompeten dari negara yang berkenaan.

10.3. Dengan syarat bahawa mana-mana yang disebutkan di atas di para. 10.1 dari halangan ini secara langsung mempengaruhi pemenuhan kewajiban dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Perjanjian, jangka waktu tersebut akan ditangguhkan dengan sewajarnya untuk jangka masa tindakan yang relevan.

11. Undang-undang dan Penyelesaian Pertikaian yang Berlaku

11.1. Berdasarkan perjanjian Para Pihak, undang-undang yang berlaku adalah undang-undang England dan akan diterapkan berkenaan dengan:

a. Perjanjian, kesahan, pindaan dan penamatannya;

b. Kewajiban Para Pihak yang ditetapkan oleh Perjanjian, serta yang secara langsung tidak disebutkan dalam Perjanjian tetapi terhubung dengannya dan dianggap berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian;

c. Perselisihan dan perselisihan Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian.

11.2. Para Pihak berhasrat untuk menyelesaikan sebarang perselisihan dengan rundingan dan persetujuan. Namun, jika tidak mungkin, atas inisiatif penggugat, setiap perselisihan harus diajukan untuk diselesaikan ke Mahkamah Timbang Tara Antarabangsa di Dewan Perdagangan dan Industri Belarus.

12. Kesahan dan Penamatan Permulaan Perjanjian

12.1. Perjanjian ini mulai berkuat kuasa dari tanggal penandatanganan dan berlaku hingga tanggal penamatannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di para. 12.2 - 12.4 dari ini.

12.2. Pengguna berhak menolak untuk melaksanakan Perjanjian dan menggunakan Perkhidmatan setelah diberitahu Kontraktor.

Sekiranya Pengguna menarik diri dari Perjanjian sementara baki Akaun Peribadinya positif, Pengguna akan meminta bayaran balik dari Kontraktor. Pengembalian dana harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan di para. 3.7. di sini, sedangkan perjanjian tersebut akan dianggap dibubarkan sejak transaksi pengembalian wang kepada Pengguna oleh Kontraktor.

12.3. Kontraktor berhak menarik diri dari Perjanjian pada bila-bila masa setelah pemberitahuan Pengguna, dengan syarat:

a. Pengguna melanggar syarat Perjanjian, Dasar Privasi atau Peraturan Perkhidmatan;

b. Tindakan atau ketidakaktifan Pengguna menimbulkan kerosakan atau kerugian pada Kontraktor, Pelanggan, Pengguna lain atau pelanggan pengguna lain;

c. Pengguna telah melanggar syarat untuk tidak mendedahkan data sulit yang ditetapkan dalam Perjanjian.

Dengan syarat bahawa Kontraktor menarik diri dari Perjanjian di bawah syarat-syarat yang ditetapkan di para. 1 dari ini,

a. Kontraktor berhak untuk tidak mengembalikan jumlah pengguna pada Akaun Peribadi kepada Pengguna. Jumlah ini akan diiktiraf sebagai penalti yang ditahan oleh Kontraktor kerana melanggar tanggungjawab Pengguna masing-masing.

b. Perjanjian akan dianggap berakhir dari tarikh Kontraktor memberitahu Pengguna tentang penarikan diri dari Perjanjian dengan cara apa pun yang ditetapkan dalam para. 13.4 dari ini.

12.4. Kontraktor berhak untuk menarik diri dari Perjanjian pada bila-bila masa pemberitahuan Pengguna, termasuk kes apabila penarikan tersebut tidak berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pengguna. Sekiranya Kontraktor menarik diri dari Perjanjian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perenggan yang diberikan di sini dan Akaun Peribadi Pengguna positif, Kontraktor akan memberikan pengembalian dana kepada Pengguna dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari hari penarikan dari Perjanjian dalam jumlah yang sama dengan jumlah pada Akaun Peribadi Pengguna, dan Perjanjian akan dianggap ditamatkan sejak pembayaran balik dipindahkan kepada Pengguna.

13.1. Peruntukan am

13.1. Para Pihak bersetuju bahawa Perjanjian dalam bentuk yang sewajarnya dan membawa kesan undang-undang kepada Para Pihak:

a. Perjanjian yang disimpulkan oleh Para Pihak dengan pertukaran salinan Perjanjian, termasuk versi dokumentasi yang diimbas yang ditandatangani oleh wakil Pihak yang diberi kuasa juga sekiranya salinan tersebut dihantar melalui e-mel;

b. sebarang kemungkinan perubahan dan penambahan pada Perjanjian yang disusun dalam urutan yang serupa dengan prosedur di bawah para. a. di sini;

c. semua dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian termasuk surat, pemberitahuan, invois dan lain-lain yang dihantar melalui e-mel dalam bentuk dokumen imbasan yang ditandatangani oleh orang yang diberi kuasa.

13.2. Dasar Privasi dan Peraturan Perkhidmatan merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Dengan memasukkan Perjanjian, Pengguna mengesahkan kepatuhannya dengan Dasar Privasi dan Peraturan Perkhidmatan dan menyedari bahawa Dasar Privasi dan Peraturan Perkhidmatan mengikat Pengguna.

Pengguna mengesahkan dan bersetuju bahawa Kontraktor berhak mengubah dan (atau) mengubah Peraturan Perkhidmatan dan (atau) Dasar Privasi secara bebas dan sepihak. Kontraktor memberitahu Pengguna mengenai perubahan atau pindaan tersebut. Sekiranya Pengguna terus menggunakan Layanan setelah pemberitahuan tersebut, ia akan diakui sebagai persetujuan untuk perubahan dan (atau) pindaan terhadap Peraturan Perkhidmatan dan (atau) Dasar Privasi

13.3. Kontraktor berhak mengubah nama domain Laman Web Rasmi atau menukar Laman Web Rasmi. Kontraktor akan memberitahu Pengguna mengenai perubahan tersebut dan mengambil semua langkah yang mungkin untuk meminimumkan gangguan dalam penyediaan Perkhidmatan.

13.4. Sebarang pemberitahuan Kontraktor kepada Pengguna akan dianggap wajar sekiranya:

a. ia dihantar kepada Pengguna di alamat e-mel terkini yang diketahui oleh Kontraktor.

b. ia dihantar kepada Pengguna secara bertulis di alamat terkini yang diketahui oleh Kontraktor.

c. ia diterbitkan oleh Kontraktor di Laman Web Rasmi.

d. ia dihantar kepada Pengguna secara peribadi.

Pengguna secara peribadi secara berkala memeriksa maklumat yang diterbitkan di Laman Web Rasmi untuk mengetahui adanya pemberitahuan oleh Kontraktor (khususnya kemungkinan pemberitahuan mengenai pindaan pada Peraturan Perkhidmatan atau Dasar Privasi) dan membiasakan diri dengan isi pemberitahuan tersebut.

Pengguna hendaklah memastikan penerimaan surat menyurat di alamat pos yang diberikan kepada Kontraktor oleh Pengguna.

Pengguna hendaklah memastikan penerimaan surat-menyurat e-mel di alamat e-mel yang diberikan kepada Kontraktor oleh Pengguna.